Dịch vụ điều trị

028. 62 959 553
028. 39 841 213
028. 62 959 550

Chỉnh nha mặt trong

 

Sự thẩm mỹ cao vì được gắn mặt trong của răng thay vì gắn ở mặt ngoài,không nhìn thấy trong quá trình giao tiếp,mà vẫn đạt được hiệu quả Giải pháp mới trong phương pháp chỉnh nha,mắc cài mặt trong tạo như mong muốn, mang lại kết quả nhanh.